Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stranica Komponenta B – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka istok

Planirana komunalna infrastruktura:

 • Gravitacijski kolektori: 10.952 m
 • Tlačni vodovi: 1.633 m
 • Objekti: 9 crpnih stanica, 5 retencijskih bazena, 10 kišnih preljeva, 1 separator masti i ulja
 • Vodoopskrbni cjevovodi: 5.389 m

Obuhvat radova:
Predviđena je izgradnja 2,4 km transportnih kolektora, 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 0,8 km tlačnih cjevovoda kojima će se sanitarne otpadne vode s istočnih dijelova aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju sustava odvodnje izvršit će se i rekonstrukcija 2,1 km javnog vodovoda koji će prolaziti sljedećim ulicama:

 • Transportni kolektor „Kantrida“: Zvonimirova ulica do spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici. U nogostupu uz Mrtvi kanal u Ribarskoj ulici izvest će se podzemna crpna stanica „Mrtvi kanal“ s tlačnim vodom koji će prolaziti kroz Grobničku rivu do lokacije UPOV-a Rijeka na Delti.  Rekonstrukcija vodovoda izvršit će se duž cijele trase transportnog kolektora, te u dijelu ulice Rikarda Benčića.
 • Transportni kolektori „Brašćine“: Ulica Kozala od nadvožnjaka iznad riječke zaobilaznice – sjeverni dio ulice Ante Kovačića – prijelaz preko strmine prema Vodovodnoj ulici – sjeverni dio Vodovodne ulica. U Vodovodnoj ulici, preko puta Plodina, izvest će se podzemna crpna stanica „Vodovodna“ s tlačnim vodom koji će prelaziti preko Rječine te voditi Ružićevom ulicom do križanja s ulicama Franje Račkog i Titov trg.
  Produžetak fekalnog kolektora „Grobnik“: od spoja na postojeći kolektor „Grobnik“ na Titovom trgu preko šetališta Andrije Kačića Miošića do mosta prema UPOV-u na Brajdici.
 • Rekonstrukcija vodovoda uz trase odvodnje izvršit će se u Vodovodnoj ulici, ulici Franje Račkog, te u dijelu ulice A. K. Miošića. Na platou kraj križanja ulice A.K. Miošića i državne ceste D404 predviđena je izgradnja podzemne crpne stanice „Brajdica“.

U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja/rekonstrukcija 10 kišnih preljeva i 5 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim vodovima te jedan separator masti i ulja. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodenog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav.

Na području dijela Pećina i Trsata predviđena je izgradnja fekalnih i rasteretnih kolektora duljine 7 km u svrhu uspostavljanja razdjelnog sustava odvodnje na predmetnom području te rekonstrukcija javnog vodovoda duljine 2,9 km na pojedinim dionicama izgradnje.

Također, na području riječke tržnice predviđena je izgradnja nove fekalne kanalizacije kojom će se objekti iz kojih se otpadne vode trenutno ispuštaju u obalno more povezati na centralni sustav odvodnje. Uz navedeno planirana je izgradnja novih fekalnih kolektora kao zamjena za stare zidane vodopropusne kanale, potom rekonstrukcija javnog vodovoda na dijelu dionicama izgradnje te rehabilitacija sekundarnih kanala u zoni tržnice.

Radovi će se odvijati na sljedećim lokacijama po podsustavima/područjima:

 • Rekonstrukcija postojećih kišnih preljeva u centru grada: U Krešimirovoj ulici, na autobusnoj stanici preko puta restorana Index, predviđena je rekonstrukcija postojećeg kišnog preljeva „Beli Kamik“ i rasteretnog kanala. Također će se izvršiti radovi na postojećim kišnim preljevima „Kloaka“ na Korzu, „Mrtvi kanal“ uz park Kont i „Titov trg“ na Titovom trgu.
 • Podsustav Kružna ulica: U Kružnoj ulici predviđena je izgradnja kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.
 • Podsustav Školjić: Na lokaciji parkirališta Školjić predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.
 • Podsustav Brajdica: Na platou kraj križanja ulice A.K. Miošića i državne ceste D404 predviđena je izgradnja retencijskog bazena i kišnog preljeva kao jedinstvenog podzemnog objekta s crpnom stanicom „Brajdica“.
 • Podsustav Žabica-Tržnica: U dijelu nogostupa ulice Riva te Trgu 111. Brigade HV predviđena je izgradnja fekalnih kolektora i podzemne crpne stanice „Riva“ te rekonstrukcija javnog vodovoda. Također je predviđena izgradnja fekalnih kolektora i rekonstrukcija vodovoda u dijelu ulice Ivana Zajca, u Jedrarskoj, Bačvarskoj, Veslarskoj, Verdievoj, Demetrovoj i Wenzelovoj ulici te izgradnja rasteretnog kanala od južnog dijela ulice Riva Boduli do obale na Senjskom pristaništu. U zoni tržnice, od ulice Ivana Zajca do Demetrove ulice na jugu predviđena je sanacija vodopropusnih okana na postojećim fekalnim kolektorima te sanacija sekundarne kanalizacijske mreže, tj. ogranaka od glavnih kolektora do kućnih priključaka koji se uglavnom nalaze u dvorištima višestambenih zgrada.
 • Područje Trsata i Pećina: Na platou uz istočni izlaz kontejnerskog terminala na Brajdici predviđena je izgradnja retencijskog bazena, crpne stanice i separatora s ispustom u more. Na površini ispod Filozofskog fakulteta uz prometnicu Slavka Krautzeka predviđena je izgradnja retencijskog bazena te kišni preljev u samoj prometnici. Također je predviđena izgradnja kišnog preljeva pri dnu ulice Kačjak. Izgradnja kolektora predviđena je u sljedećim ulicama: Sveta Ana, Zdravka Kučića, Tome Strižića, Vjekoslava Dukića, Radmile Matejčić, Slavka Krauzetka, Mihanovićeva, Drage Šćitara, Marohnićeva, Kumičićeva, Krimeja, Braće Horvatić, J. P. Kamova, Šetalište XIII divizije, Brajdica.
 • Područje Martinšćice: U dijelu naselja Martinšćica planirana je izgradnja fekalnog kolektora i podzemne crpne stanice s tlačnim vodom koji će prolaziti cestom prema Rijeci, odnosno do platoa ispod istočnog kraja tunela Pećine, gdje je predviđena izgradnja retencijskog bazna s crpnom stanicom i kišnog preljeva.

Izvođač radova je GENER 2 iz Albanije, dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 27.304.892,22 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 36 mjeseci.