Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta C – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Rijeka

Planirana komunalna infrastruktura:

  • Gravitacijski kolektori: 36.649 m
  • Tlačni vodovi: 4.205 m
  • Objekti: 29 crpnih stanica
  • Vodoopskrbni cjevovodi: 14.728 m

Obuhvat radova:

Predviđena je izgradnja sustava odvodnje u pojedinim ulicama bez izgrađene kanalizacije u Gradu Rijeci na sljedećim područjima: Kantrida, Gornji Zamet, Turnić, Pletenci, Hosti, Rujevica, Pehlin, Donja Drenova, Gornja Drenova, Banderovo, Brašćine, Pulac, Trsat, Sušačka Draga. Paralelno će se izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda na pojedinim dionicama. Uz Projekt je predviđena i izgradnja vodovoda u pojedinim ulicama bez javne vodoopskrbe, što će se financirati iz lokalnih sredstava.

Izvođač radova je GP KRK d.o.o., dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 36.132.223,21 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 53 mjeseca.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr