Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta D – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Kastav

Planirana komunalna infrastruktura:

  • Gravitacijski kolektori: 28.820 m
  • Tlačni vodovi: 1.499 m
  • Objekti: 14 crpnih stanica
  • Vodoopskrbni cjevovodi: 10.403 m

Obuhvat radova:

Predviđena je izgradnja sustava odvodnje na području grada Kastva (stara jezgra grada Kastva, Spinčići, Brnini, Belići, Tometići, Donji Rubeši, Donji Čikovići, Brestovice, Tuhtani) i grada Rijeke (Srdoči, Martinkovac). Paralelno će se izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda na pojedinim dionicama. Uz Projekt je predviđena i izgradnja vodovoda u dijelu ulica bez javne vodoopskrbe u gradu Rijeci i gradu Kastvu, što će se financirati iz lokalnih sredstava.

Izvođač radova je GP KRK d.o.o., dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 23.242.822,05 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 59 mjeseci.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr