Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta E – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Viškovo

Planirana komunalna infrastruktura:

  • Gravitacijski kolektori: 35.686 m
  • Tlačni vodovi: 3.221 m
  • Objekti: 28 crpnih stanica
  • Vodoopskrbni cjevovodi: 18.814 m

Obuhvat radova:

U svrhu prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda s područja općine Viškovo i grada Rijeke predviđena je gradnja 35,7 km gravitacijskih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica s pripadajućim 3,2 km dugačkim tlačnim cjevovodima te rekonstrukcija javnog vodovoda u duljini od 18,8 km. Veći dio prikupljene fekalne otpadne vode s područja općine Viškovo odvodit će se Pehlinskom cestom kroz transportni kolektor koji će se izgraditi u gradu Rijeci.

Na području grada Rijeke, radovi će se izvoditi u dijelu ulica Milice Jadranić i Baretićevo, a obuhvaćat će oko 0,69 km kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, 1 kanalizacijsku crpnu stanicu s pripadajućih 0,09 km tlačnog cjevovoda i rekonstrukciju 0,38 km vodovoda.

Radovi u općini Viškovo izvodit će se na cijelom području Marinića (u naseljima: Bezjaki, Trampov breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, Stupari, Lučinići, Straža) i Viškovo do Vozišća (u naseljima: Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, Juraši) te u Mladenićima (u naseljima: Mladenići, Trtni, Bujki, Brtuni, Biškupi). Uz izgradnju sustava odvodnje na trasi glavne ceste, kroz Mariniće i Viškovo te u uskim ulicama izvršit će se i rekonstrukcija javnog vodovoda u duljini od 18,8 km.

Izvođač radova je GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o., dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.206.703,93 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 65 mjeseci.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr