Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta F – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Čavle

Planirana komunalna infrastruktura:

Gravitacijski kolektori: 26.922 m
Tlačni vodovi: 8.390 m
Objekti: 24 crpnih stanica
Vodoopskrbni cjevovodi: 21.042 m

Obuhvat radova:

Izgradnja sustava odvodnje planirana je na području općine Čavle (u naseljima Cernik, Podvrh, Centar Čavle, Banjevac, Žeželovo selo, Žubrovo, Podčudnić, Bok, Selina, Vlačina, Jezero, Zastenice) i općine Jelenje (u naseljima Lukeži, Jelenje, jugoistočni dio Dražica). Paralelno će se izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda na pojedinim dionicama, od čega će se dio financirati iz lokalnih sredstava.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 16.672.771,92 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 65 mjeseci.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr