Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta G – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Jelenje

Planirana komunalna infrastruktura:

Gravitacijski kolektori: 32.525 m
Tlačni vodovi: 3.454 m
Objekti: 12 crpnih stanica
Vodoopskrbni cjevovodi: 20.080 m

Obuhvat radova:

Predviđena je izgradnja sustava odvodnje na području općine Jelenje (u naseljima Dražice, Podkilavac, Podhum) i općine Čavle (u naselju Soboli). Paralelno će se izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda na pojedinim dionicama, od čega će se dio financirati iz lokalnih sredstava.

Izvođač ugovorenih radova je tvrtka STRABAG d.o.o. iz Zagreba.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 31.144.539,38 EUR (bez PDV-a).

Rok izvođenja radova je 59 mjeseci.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr