Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komponenta A – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad

Planirana komunalna infrastruktura:

Gravitacijski kolektori: 15.048 m
Tlačni vodovi: 1.981 m
Objekti: 9 crpnih stanica, 6 retencijskih bazena, 9 kišnih preljeva, 2 separatora masti i ulja
Vodoopskrbni cjevovodi: 6.894 m

Obuhvat radova:

Predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih kolektora, 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda kojima će se sanitarne otpadne vode sa zapadnih dijelova aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju sustava odvodnje izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda koji će prolaziti sljedećim ulicama:

 • Transportni kolektori „Zamet“: Dražička ulica – Pionirska ulica – Nova cesta – Lozičina cesta – Zametska ulica – prolaz kroz zeleni pojas do spoja na transportni kolektor u Liburnijskoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u Lozičinoj ulici.
 • Transportni kolektori „Kantrida“: Labinska ulica – Pionirska ulica – Ulica Vere Bratonje – Liburnijska ulica – Zvonimirova ulica. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u Zvonimirovoj ulici i dijelu Liburnijske ulice.
 • Transportni kolektori „Škurinje“: Škurinjska cesta – Osječka ulica – ovjes na nadvožnjak čvora Škurinje – prolaz po strmini iznad Škurinjske drage – ulica Plase, ulica Emilija Randića do spoja na transportni kolektor u Vukovarskoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u dijelovima Škurinjske ceste, Osječke ulice i ulice Emilija Randića.
 • Transportni kolektori „Viškovo“: Marinići – Turkovo – ulica Pehlin – Vukovarska ulica – ulica Antuna Barca – Dubrovačka – prelaz preko Čandekove ulice – Trogirska ulica – spoj na transportni kolektor u Zvonimirovoj ulici. Rekonstrukcija vodovoda uz transportni kolektor izvršit će se u dijelovima Pehlinske ceste, Vukovarske ulice, ulice Antuna Barca i u Trogirskoj ulici.

Izvest će se i podzemne crpne stanice na 3 lokacije. Crpna stanica „Dražička” nalazit će se uz raskršće Dražičke i Ulice Marije Grbac; crpna stanica „Kantrida” u Liburnijskoj ulici u blizini autopraonice Kantrida; te crpna stanica „Škurinje” u Osječkoj ulici uz izlaz sa zaobilaznice.

U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja 9 kišnih preljeva i 6 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama, 2 separatora masti i ulja te rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodenog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav.

Na sljedećim lokacijama po podsustavima svi će objekti biti izgrađeni kao podzemne građevine:

 • Podsustav Martinkovac-Kantrida (dionica A): U ulici Dražice, uz raskršće s ulicom Tina Ujevića predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom, kišnog preljeva i pripadajućih cjevovoda.
 • Podsustav Martinkovac-Kantrida (dionica D): U Istarskoj ulici uz lokaciju postojeće crpne stanice KD VODOVOD I KANALIZACIJA predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom, separatora, kišnog preljeva i podmorskog ispusta, kao i rasteretnog kanala koji bi se do ove lokacije trebao izvesti po zelenom pojasu od ulice Dražica na Martinkovcu.
 • Podsustav Dječja bolnica Kantrida: U Istarskoj ulici, na parkiralištu uz Dječju bolnicu Kantrida predviđena je izgradnja retencijskog bazena i kišnog preljeva s pripadajućim rasteretnim kanalom te spoj na postojeći podmorski ispust.
 • Podsustav Portić: U ulici Portić ispod atletske dvorane Kantrida predviđena je izgradnja rasteretnog kolektora te uz odbojkaško igralište separatora masti i ulja.
 • Podsustav Treći maj II: U Pulskoj ulici, na lokaciji lučice predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i rasteretnog kanala.
 • Podsustav Treći maj I: Na površinama uz autopraonicu Kantrida uz Liburnijsku ulicu predviđena je izgradnja retencijskog bazena s crpnom stanicom i kišnog preljeva s pripadajućim cjevovodima.
 • Podsustav Mlaka: Na križanju ulice Podmurvice sa spojem Zvonimirove i Krešimirove ulice predviđena su dva kišna preljeva s pripadajućim cjevovodima te retencijski bazen s crpnom stanicom na parkiralištu Mlaka kao i rasteretni kanal koji će prolaziti ulicom Milutina Barača.
 • Podsustav Željeznički kolodvor: na lokaciji kompleksa Benčić, uz križanje ulica Nikole Tesle i Viktora cara Emina, predviđa se izgradnja kišnog preljeva i rasteretnog cjevovoda s manjim preljevom kroz ulice Nikole Tesle i Cambierijevu ulicu te crpna stanica u nogostupu na križanju Cambierijeve i Krešimirove ulice.
 • Podsustav Škurinjski kolektor: predviđena je izgradnja kišnog preljeva u ulici Potok prije križanja s ulicom Josipa Završnika. Izvršit će se i rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora od lokacije ispod riječke zaobilaznice odnosno čvora Škurinje do Krešimirove ulice, u ukupnoj duljini 1,9 km. U sjevernom dijelu toka izvodit će se samo podzemni radovi bez iskopa, dok će se u južnom dijelu, odnosno ulicama Potok, Josipa Završnika i Cambijerijevoj, rekonstruirati puni profil ovog starog kolektora.

Izvođači radova su Zajednica ponuditelja GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o. i INKAING d.o.o. iz Slovenije, dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 28.522.945,91 EUR (bez PDV-a).

Rok za završetak radova je 36 mjeseci.