Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Adamićeva ulica – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Adamićeva ulica

Autor: porilookAdmin
event 04.02.2022.

Radovi s Hrvatskim cestama – faza 2

U sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 8 u Adamićevoj ulici, od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici (kraj restorana Index) do izlaza u Ribarsku ulicu predviđena je izgradnja jednog kilometra transportnog kolektora, rekonstrukcija postojećih kolektora, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 870 m te rekonstrukcija sekundarnih vodovodnih cjevovoda. Također na lokaciji između prometnog otoka i pješačke zone Jadranskog trga predviđa se izgradnja podzemnog kišnog preljeva „Roda“, s pripadajućim cjevovodima. Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje će financirati KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naručitelji radova su KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, GRAD RIJEKA i HRVATSKE CESTE d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave dijela radova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je 3.678.867,48 EUR bez PDV-a. Od toga procijenjeni radovi u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka iznose 3.561.351,12 EUR bez PDV-a, dok preostali dio u iznosu od 117.516,36 EUR bez PDV-a financira KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr