Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Europski projekt aglomeracija Rijeka

Rijeka za čistu vodu.

EUPAR – EUROPSKI PROJEKT AGLOMERACIJA RIJEKA

O projektu

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ jedno je od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Provodi se s ciljem povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacije i poboljšanja funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanja kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova. Ukupna vrijednost Projekta je 233.799.649,88 EUR (bez PDV-a), od čega je 71,33 posto sufinancirano sredstvima Europske unije.

Karta svih radova

Prikaz svih radova na projektu aglomeracije Rijeka

Ugovori

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ planirana je izgradnja i optimizacija sustava javne odvodnje uz izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o sljedećim ugovorima o građenju:

Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad

Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka istok

Proširenje Rijeka

Proširenje Kastav

Proširenje Viškovo

Proširenje Čavle

Proširenje Jelenje

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Novosti o projektu

Uoči početka radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture EU projekta aglomeracije Rijeka na području Grada Kastva, u četvrtak 25. svibnja 2023., u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na Delti održan je radni sastanak u svrhu informiranja predstavnika gradske uprave o planiranim radovima i uspostavljanja suradnje o načinu informiranja korisnika usluge javne vodoopskrbe i odvodnje na tom području.

U srijedu 24. i četvrtak 25. svibnja 2023. najavljen je početak radova u ulicama Obitelji Sušanj i Minakov put u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, grupe radova C „ Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka“.

Uoči početka radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture EU projekta aglomeracije Rijeka, u srijedu 10. svibnja 2023. u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA održan je radni sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Srdoči s ciljem što efikasnije koordinacije u informiranju građana o planiranim radovima.

U srijedu 3.5.2023. godine započinju radovi na dionici Liburnijska ulica, od „Prenoćišta Kantrida – 3. Maj” do željezničkog nadvožnjaka. Radovi će se izvoditi iz smjera privoza „Prenoćišta Kantrida – 3. Maj“ u smjeru željezničkog nadvožnjaka.

Radovi na rotoru Viškovo uključivali su polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije koje je financirao KD ViK d.o.o., izgradnju kružnog raskrižja i polaganje novog asfaltnog sloja koje je financirala Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije te polaganje ostalih instalacija i uređenje okoliša financirano od strane Općine Viškovo.

U tjednu od 27.3.2023. započet će radovi na grupi radova D – Proširenje Kastav, i to na podsustavu SANITARNI KOLEKTOR RUBEŠI – DIONICA 3 te na podsustavu SRDOČI – GRBCI, u ulici Antuna Branka Šimića.

U ponedjeljak 27.3.2023. u okviru EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ započinju radovi na grupi radova C „Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka“, podsustavu C.2. Drenova, na zelenoj dionici uz ulicu Bok.

U Gradskoj vijećnici predstavljen dio završenih radova, sljedeće razine aktivnosti i budući planovi na području aglomeracije Rijeka

Izložba je izrađena je u sklopu usluge informiranja i vidljivosti projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Dana 13.3.2023. započinju radovi na gradskoj prometnici, Primorska ulica, na dionici od malog rotora (kod Baptističke crkve) do raskrižja Primorske i ulice Braće Mohorića.

Izvode se radovi na izgradnji transportnog kolektora i rekonstrukciji postojećeg vodovoda.

U petak 3.3.2023. započinju radovi u Dražičkoj ulici na Zametu.

U pitanju su radovi na izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje na području Rijeke zapad.

U svrhu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka, Podsustav Željeznički kolodvor, tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Zbog nailaska na postojeće podzemne instalacije koje nisu bile evidentirane i navedene glavnim projektom te nemogućnosti pristupa dijelu gradilišta na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić zbog dovršetka radova drugog izvođača, Zajednici ponuditelja Godina d.o.o. i Inkaing d.o.o. produžuje se rok za dovršetak radova na podsustavu A4 „Željeznički kolodvor“.
S odobrenim produženjem od 29 dana, novi rok za dovršetak radova je 24. studenog 2022.

U srijedu, 14. rujna 2022. godine u kompleksu Komandnog centra i crpne stanice Zvir ugovorena je izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok u sklopu EU projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

U Rijeci su 26.8.2022. potpisana dva nova ugovora za izgradnju sustava javne odvodnje za grupe radova C i D u sklopu EU projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”: Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka i Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Kastav. Vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 447 milijuna kuna (bez PDV-a).

Dana 23. kolovoza 2022. započinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora u Cambierijevoj ulici i ulici Zdenka Petranovića s ciljem unapređenja postojećeg sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Tijekom izgradnje na snazi će biti privremena zabrana parkiranja, i to u Cambierievoj ulici u dužini od privoza iz Krešimirove ulice do ulice Trg kralja Tomislava odnosno u ulici Zdenka Petranovića od privoza iz ulice Viktora Cara Emina u dužini od 40 metara.

U sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka, u petak 20. svibnja 2022. započinju radovi na izgradnji kišnog preljeva (KP) Rikard Benčić na sjevernom dijelu istoimenog bivšeg industrijskog kompleksa. Radovima će se rasteretiti mješoviti sustav odvodnje, a izvest će ih zajednica ponuditelja GODINA d.o.o. i INKAING d.o.o. s rokom dovršetka 30. rujna 2022.

Rijeka, 7. travnja 2022. – Najavljena je nova etapa radova u projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Kroz grupu radova „Proširenje Viškovo“ realizirat će se izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području općine Viškovo (naselje Marinići) i grada Rijeke.

Povodom obilježavanja 29. Svjetskog dana voda, u ponedjeljak, 21. ožujka 2022. direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Andrej Marochini i gradonačelnik Rijeke, Marko Filipović svečano su otvorili izložbu na Korzu pod nazivom „Važnost očuvanja vodnog bogatstva za budućnost: projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Rijeka, 28.12.2021. – U Svečanoj dvorani Palače šećera potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta, u sklopu 1,76 milijardi kn vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Rijeka, 16.12.2021. – Započeli su prvi radovi na izgradnji i optimizaciji postojećeg sustava javne odvodnje Rijeka-Zapad u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Rijeka, 1.12.2021. – U prostorima Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jednog od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Works with Hrvatske ceste – Phase 2

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr