Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cesta Mladenići-Ronjgi – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Cesta Mladenići-Ronjgi

Autor: porilookAdmin
event 04.02.2022.
Cesta Mladenići-Ronjgi

Radovi sa Županijskom upravom za ceste

U sklopu rekonstrukcije županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići-Ronjgi u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka izveden je jedan kilometar transportnog kolektora uz paralelnu rekonstrukciju vodovoda. Uz navedeno izvršena je i rekonstrukcija dodatnog vodovoda u duljini od 180 m koju je financirao KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naziv ugovora:

  • Građenje građevine komunalne infrastrukture ceste (nerazvrstana cesta) – rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenići-Ronjgi

Status ugovora:

  • Izvedeni radovi

Naručitelji:

  • KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, OPĆINA VIŠKOVO, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Stručni nadzor nad radovima KD VODOVOD I KANALIZACIJA:

  • HOUSE d.o.o. Rijeka

Izvođač radova:

  • Zajednica izvođača; GPP MIKIĆ d.o.o. Omišalj

Vrijednost izvedenih radova KD VODOVOD I KANALIZACIJA:

  • 6.909.789,76 kn bez PDV-a, od čega su radovi u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka iznosili 6.063.162,68 kn bez PDV-a, dok se preostali dio u iznosu od 846.627,08 kn bez PDV-a odnosi na dio radova koji je financirao KD VODOVOD I KANALIZACIJA

Izvedena komunalna infrastruktura KD VODOVOD I KANALIZACIJA:

  • Gravitacijski kolektori: 1.097 m
  • Vodoopskrbni cjevovod: 1.050 m
  • Vodoopskrbni cjevovod koji je financirao KD VODOVOD I KANALIZACIJA: 180 m

Vrijeme izvođenja radova:

  • 07/2019 – 04/2021

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr