Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility A – Radovi stranica – Europski projekt aglomeracija Rijeka

RETROGRADNO FINANCIRANI RADOVI

• na području naselja Martinkovac u sklopu uređenja prometnice izgrađen je 200 metara dugačak rasteretni kanalizacijski kolektor. Vrijednost investicije iznosi nešto više od milijun i 305 tisuća kuna.

na križanju Škurinjske ceste i Osječke u sklopu rekonstrukcije raskrižja izgrađen je kolektor sanitarnih otpadnih voda u duljini od 300 metara. Vrijednost investicije iznosi gotovo 496 tisuća kuna.