Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lokalnoj zajednici na području MO Srdoči predstavljen projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Lokalnoj zajednici na području MO Srdoči predstavljen projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”

Autor: andrea
event 26.06.2024.

Članovi Vijeća mjesnog odbora Srdoči i građani doznali više o ciljevima projekta EUPAR, kao i predstojećim radovima na njihovom području.

U prostorima MO Srdoči održano je predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ namijenjeno informiranju lokalne zajednice, građana i opće javnosti o aktivnostima projekta EUPAR na području aglomeracije Rijeka. Predstavljanju su prisustvovali članovi Vijeća mjesnog odbora Srdoči, predstavnici KD VIK, izvođača radova i Grada Rijeke, kao i zainteresirani građani.

U sklopu predstavljanja, mještani su imali priliku upoznati se s planiranim radovima u ulicama Josipa Voltića, Ive Vojnovića, Dinka Šimunovića, Furinac, Jurja Dobrile i Andrije Mohorovičića. Cilj ovog predstavljanja bio je informirati mještane o dinamici planiranih radova i predloženim prometnim rješenjima, kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile potrebe i zahtjevi lokalne zajednice. O samom Projektu, tijeku radova i planovima na području aglomeracije Rijeka prisutne je u ime KD VODOVOD i KANALIZACIJA upoznao Alen Miličević, koordinator za provedbu Projekta.

Proširenjem sustava javne odvodnje na Srdočima i Martinkovcu planira se izgradnja 290 novih kanalizacijskih kućnih priključaka. Uključivanjem ovih objekata u modernizirani sustav odvodnje i vodoopskrbe, Srdoči će dobiti pouzdanu infrastrukturu koja će potaknuti lokalni razvoj i omogućiti daljnje investicije u stambeni i komercijalni prostor.

Podsjetimo, Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Dovršetkom ovog ekološkog mega projekta povećat će se priključenost stanovništva na sustav odvodnje otpadnih voda, optimizirati i poboljšati funkcioniranje postojećeg sustava javne odvodnje te povećati kvalitetu vodoopskrbe.

O svim radovima građani će biti pravovremeno i detaljno informirani putem medija, internetske stranice te GIS web aplikacije kojoj sami mogu pristupiti na jednostavan način preko službene web stranice EUPAR projekta https://aglomeracijarijeka.eu.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr