Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabavljena vrijedna oprema za održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Nabavljena vrijedna oprema za održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije Rijeka

Autor: andrea
event 31.07.2023.

Komunalnom društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka isporučena je vrijedna oprema za održavanje i upravljanje infrastrukturom odvodnje otpadnih voda. Nabava opreme je ugovorena u sklopu u projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Isporučena je glavnina ugovorene opreme, a vrijednost joj je nešto manja od 658 tisuća EUR i odnosi se na:
- vozilo za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju (kombi vozilo opremljeno sustavom za snimanje kanalizacijskih cijevi)
- pokretne crpke za vodu (1.300 l/min i 750 l/min) koje služe za prepumpavanje i preusmjeravanje protoka u kanalima
- elektro agregat do 10 kW za pogon postojećih postrojenja i alata, ali i kao sigurnost u slučaju nestanka električne energije na crpnim stanicama
- transportno vozilo nosivosti do 3,5 t za potrebe utovara i prijevoza materijala
- gospodarska vozila za prijevoz opreme, radnika i materijala (isporučeno je pet od ukupno sedam vozila).

Preostala oprema odnosi se na četiri specijalna vozila za strojno čišćenje sustava odvodnje, jedno transportno vozilo nosivosti 1 t i još dva gospodarska vozila, čija isporuka se očekuje najkasnije do sredine sljedeće godine.

Zadovoljni smo što je u relativno kratkom roku isporučena vrijedna oprema čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 2.135.440,97 EUR. Nabavljena oprema je u skladu s najnovijim tehnološkim rješenjima koja omogućuju siguran i učinkovit rad, a sigurno će unaprijedit kvalitetu pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard stanovnika na području aglomeracije Rijeka, izjavio je Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.


Ugovor za nabavu opreme sklopljen je krajem veljače ove godine. Isporučitelj opreme je tvrtka CNM & Co. d.o.o., a rok isporuke 18 mjeseci.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr