Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Najavljeni novi radovi na Viškovu – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Najavljeni novi radovi na Viškovu

Autor: andrea
event 14.03.2024.

U ponedjeljak 18.3.2024. počinju novi radovi u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ u sklopu grupe radova E – Proširenje Viškovo.

Novi radovi odnose se podsustav E1-0.1. u sklopu kojeg će se izgraditi novi kolektor za prikupljanje oborinskih voda.

Radovi započinju na tzv. „zelenoj dionici“, točnije izgradnjom pristupnog puta u ulici Marinići Draga kod kućnog broja 2a.

Još jednom zahvaljujemo svim građanima na strpljenju i razumijevanju te ih pozivamo da prate daljnji tijek radova.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr