Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Napredak radova u Adamićevoj ulici – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Napredak radova u Adamićevoj ulici

Autor: andrea
event 08.02.2024.

Po zatvaranju Adamićeve ulice za sav promet izvođač radova pristupio je pristupnim radovima postavljanja novog privremenog vodoopskrbnog mimovoda koji se proteže od Veslarske ulice do Žabice, izradi probnih šliceva te skidanju asfaltnog sloja kolnika.

Privremeni vodoopskrbni mimovod postavlja se kako bi se građanima osigurala stabilna i sigurna vodoopskrba tijekom cijelog razdoblja trajanja investicije. To znači da će zbog radova, postojeća glavna vodovodna cijev u Adamićevoj ulici koja opskrbljuje korisnike te ulice, pa i šire (među njima se nalazi i riječki KBC) biti zamijenjena novim privremenim vodoopskrbnim mimovodom.

Prije uspostavljanja novog privremenog vodoopskrbnog mimovoda, potrebno je izvršiti temeljnu i sveobuhvatnu dezinfekciju. Izvođač na gradilištu trenutno vrši postupke dezinfekcije. Nakon što postupci dezinfekcije budu gotovi, uzet će se uzorci vode te će biti poslani na analizu ovlaštenom laboratoriju. Za rezultate svih mikrobioloških analiza vode potrebno je 72 sata. Nakon završenih postupaka dezinfekcije i analize uzoraka vode, izvršit će se prespoj novog privremenog vodoopskrbnog mimovoda.

S obzirom na veliki broj korisnika, prespoji će trajati cijeli idući tjedan uz povremene prekide u vodoopskrbi.

Tek kada se svi korisnici prebace na novi privremeni vodoopskrbni mimovod, izvođač na terenu može anulirati postojeću glavnu vodovodnu cijev u Adamićevoj ulici i krenuti s jačim iskopima.

Kada bi izvođač na gradilištu krenuo s jačim iskopima prije uspostavljanja novog privremenog mimovoda postajala bi opasnost prekida vodoopskrbe za sve korisnike koji koriste glavnu vodovodnu cijev u Adamićevoj ulici.

Postojeća glavna vodovodna cijev stara je više od 100 godina i uslijed velikih iskopa moglo bi doći do njezina oštećenja. Paralelno s postupcima dezinfekcije, trenutno izvođač na gradilištu vrši i probne iskope.

Kada se svi korisnici prebace na novi privremeni mimovod i kada izvođač na terenu ukloni glavnu vodovodnu cijev, u Adamićevoj ulici počet će radovi iskopa.

Podsjetimo, u Adamićevoj ulici KD Vodovod i kanalizacija Rijeka je ugovorio radove rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje. Radovi u Adamićevoj ulici predstavljaju nastavak velikog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje. Izvodit će se od spoja na izvedeni kolektor od restorana Indexa do izlaza u Ribarsku ulicu.

Njima je predviđena izgradnja jednog kilometra transportnog kanalizacijskog kolektora promjera 80 cm, rekonstrukcija mješovitog kolektora promjera 1,2 m u duljini od 300 m, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 870 m i sekundarnih vodovodnih cjevovoda te izgradnja sekundarnih kanalizacijskih kolektora u duljini od 800 m.

Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje će u iznosu od 358.398,45 € vlastitim sredstvima financirati KD Vodovod i kanalizacija. Pritom, radovi u Adamićevoj ulici važan su dio komplementiranja projekta  “Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Rijeka“ koji je većim dijelom financiran EU bespovratnim sredstvima.

U Adamićevoj ulici bit će izgrađen glavni kolektor koji predstavlja nastavak spoja na već izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici. Kolektor će sve otpadne vode sa zapadnog dijela grada, odvoditi do Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr