Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nastavlja se projekt aglomeracije Rijeka – počinju prvi radovi na području općine Viškovo – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Nastavlja se projekt aglomeracije Rijeka – počinju prvi radovi na području općine Viškovo

Autor: andrea
event 07.04.2022.

Rijeka, 7. travnja 2022. – Najavljena je nova etapa radova u projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Kroz grupu radova „Proširenje Viškovo“ realizirat će se izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području općine Viškovo (naselje Marinići) i grada Rijeke.

Početni radovi, koji obuhvaćaju izgradnju sanitarnog kolektora u duljini od oko 2350 m započet će kod Radne zone Marinići K-1 u ulici Marinići, a nastavit će se u ulicama Blažići i Juraši. Za vrijeme izvođenja radova planira se posebna regulacija prometa: u ulici Marinići promet će se regulirati semaforima, u ulicama uz Radnu zonu (Juraši i Blažići) promet će biti obustavljen za sva vozila, dok će se ulica u Jurašima preregulirati iz jednosmjerne u slijepu dvosmjernu. Radovi će trajati dvije godine.


„Zadovoljstvo mi je najaviti novi korak u realizaciji projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka koji će unaprijediti kvalitetu pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard mještana Viškova. Dugo smo se za ovo pripremali i ovom bih prilikom zamolio građane za razumijevanje te prilagodbu okolnostima tijekom izvođenja radova. Stanovništvo na područjima izvođenja radova bit će pravovremeno informirano putem medija i web stranice projekta aglomeracijarijeka.eu, a sve kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri ublažili eventualne poteškoće u odvijaju njihovih svakodnevnih obaveza“ – naglasio je Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Nakon početnih radova, u naselju Marinići uslijedit će radovi koji uključuju: gradnju sanitarne kanalizacije, crpne stanice i vodovoda u ulici Straža, gradnju-rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i vodovoda gradskog područja Pehlin-Marinići / Zona P-4 te gradnju sanitarne kanalizacije i vodovodnih ogranaka u ulicama Straža i Baretićevo. Kako bi se izbjegla prometna zagušenja, radovi u navedenim ulicama neće se izvoditi istovremeno. Tijekom provedbe radova u ulici Plasi, izvršit će se preregulacija prometa iz jednosmjernog u dvosmjerni s obilaznim prometnim pravcem kroz ulicu Straža. Tijekom izgradnje u ulici Straža, promet će se odvijati ulicom Plasi odnosno Baretićevom ulicom u vrijeme izvođenja radova u ulici Lučinići.


Kako bi u suradnji s korisnicima definirao položaj budućih kanalizacijskih i vodovodnih priključaka, izvođač radova GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o. obići će objekte u ulicama u kojima će se izvoditi prvi radovi. Ako Izvođač ne pronađe nikoga kod kuće, građanima će ostaviti poruku sa svojim kontaktom i predloženim terminima za sljedeći dolazak.


U sklopu grupe radova „Proširenje Viškovo“ predviđena je gradnja ukupno 35,7 km gravitacijskih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica s pripadajućim 3,2 km dugačkim tlačnim cjevovodima te rekonstrukcija javnog vodovoda u duljini od 18,8 km. Veći dio prikupljene fekalne otpadne vode s područja općine Viškovo odvodit će se Pehlinskom cestom kroz transportni kolektor koji će se izgraditi u gradu Rijeci. Izvođač radova je GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o., dok je pružatelj usluge nadzora nad gradnjom zajednica izvršitelja: INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., FLUM-ING d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 182 milijuna kn (bez PDV), a rok za njihov završetak je 65 mjeseci.

„Ovaj projekt za mještane i gospodarstvenike Viškova je izuzetno značajan o čemu govori i podatak da će se u Viškovu u sklopu ovog projekta investirati gotovo 230 milijuna kuna. Izgradit će se preko 20 kilometara vodovodne mreže i nešto manje od 40 kilometara kanalizacijske mreže čime će se smanjiti direktno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u krško tlo što će pozitivno utjecati na stanje okoliša. Ovdje moram napomenuti da će se mještanima u obuhvatu projekta omogućiti zbrinjavanje otpadnih voda putem nove komunalne infrastrukture što će imati pozitivne učinke na kvalitetu života. Riječ je o najvećoj investiciji u komunalni sustav od nastanka Općine čijom će se realizacijom, osim izgradnje kanalizacijskog sustava, dugoročno osigurati najviši standardi po pitanju količine i kakvoće vode koja je namijenjena za potrošnju i protupožarnu zaštitu naselja. Kroz ovo povijesno ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu stvaraju se preduvjeti za stabilan i kontinuirani razvoj Viškova u svakom pogledu. Radi se o daleko najvećem i najsloženijem projektu kako u financijskom tako i u operativno-građevinskom smislu na području Viškova jer će se zahtjevni radovi izvoditi u većini viškovskih naselja zbog čega ćemo svi zajedno morati pokazati puno strpljenja i razumijevanja. Koristim priliku zahvaliti Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka na dosadašnjoj višegodišnjoj kvalitetnoj suradnji na izgradnji cijelog niza vodovodnih ogranaka i objekata vodovodne infrastrukture na području Viškova te se nadam da će takva suradnja biti i pri realizaciji ovog izrazito zahtjevnog i dugotrajnog projekta“ – izjavila je Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo.

Informacije za medije – PDF

Prezentacija za medije – PDF

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr