Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obavijest izvođača o obilasku kućnih priključaka – grupa radova C: Proširenje Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Obavijest izvođača o obilasku kućnih priključaka – grupa radova C: Proširenje Rijeka

Autor: andrea
event 12.07.2023.

Obavještavamo stanovnike na području grupe radova Komponente C – Proširenje Rijeka da će se u periodu od 11.7.2023. svaki radni dan u terminu od 7:30 do 16:30 vršiti obilazak po zgradama i stambenim kućama kako bi se definirali položaji kućnih priključaka. Radi se o podsustavu C.3.1. Pletenci Hosti Rujevica, Zona H-1.

Kućne priključke je potrebno definirati zbog projekta Izgradnje sustava odvodnje, grupa radova Komponente C – Proširenje Rijeka u okviru Projekta: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati predstavnika izvođača GP KRK d.d. na broj: 091/654-4068

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr