Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obilježen početak radova na sustavu javne odvodnje aglomeracije Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Obilježen početak radova na sustavu javne odvodnje aglomeracije Rijeka

Autor: porilookAdmin
event 16.12.2021.

Rijeka, 16.12.2021. – Započeli su prvi radovi na izgradnji i optimizaciji postojećeg sustava javne odvodnje Rijeka-Zapad u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

„Sretni smo što konačno krećemo s radovima u okviru EU projekta na području aglomeracije Rijeka. Vrijednost investicije danas započete grupe radova je oko 215 milijuna kuna, a očekivano trajanje je 36 mjeseci. Po njihovom dovršetku koristi će imati brojni naši sugrađani jer će se unaprijediti postojeći mješoviti sustav odvodnje a sve u cilju osiguranja ispravnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i dodatne zaštite obalnog mora“, istaknuo je direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini.

Prisutnim uzvanicima obratili su se i gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović te načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Grupa radova na sustavu javne odvodnje Rijeka-Zapad obuhvaćat će izgradnju 13,1 km transportnih kolektora uz 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda kojim će se otpadne vode s rubnih područja aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Uz to, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda. U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja 9 kišnih preljeva i 6 retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama, 2 separatora masti i ulja te rekonstrukcija postojećeg Škurinjskog kolektora.

Prvi zahvati započet će podno riječke obilaznice, zapadno od čvora Diračje, odakle će se izvesti rasteretni kanal u dužini od oko 230 m. Riječ je o dionici koja prolazi zelenim pojasom prema željezničkoj pruzi. Radovi su dio projekta Podsustav Martinkovac Kantrida dionica D u sklopu kojih će se izvesti 1 km kanalizacijskih cjevovoda (rasteretni kanal i spojni cjevovodi objekata), retencijski bazen s crpnom stanicom, kišni preljev, separator masti i ulja te podmorski ispust.

Svi objekti odvodnje izgradit će se kao podzemne građevine uz plato postojeće crpne stanice u Istarskoj ulici. Rasteretni kanal će se izvesti kroz zeleni pojas zapadno od Marčeljeve drage u smjeru sjever-jug, od riječke zaobilaznice do platoa s projektiranim objektima odvodnje.

Izvođači danas započete grupe radova su tvrtke GODINA GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o. i INKAING d.o.o.

Do kraja ove godine očekuje se potpisivanje ugovora za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka. Vrijednost odabrane ponude iznosi oko 522 milijuna kn (bez PDV-a). Ugovaranje za preostalih pet grupa radova se očekuje sredinom iduće godine. Ukupna procijenjena vrijednost tih radova je oko 615 milijuna kuna (bez PDV-a).


Informacije za medije – PDF

Prezentacija projekta – PDF

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr