Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Održan sastanak s članovima Vijeća Mjesnog odbora Pehlin – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Održan sastanak s članovima Vijeća Mjesnog odbora Pehlin

Autor: andrea
event 28.06.2023.

U prostorima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održan je sastanak u svrhu informiranja Vijeća Mjesnog odbora Pehlin o aktualnom stanju i planiranim radovima u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Trenutačno radovi se izvode u okviru grupe radova A, Rijeka Zapad i to u ulici Turkovo i na Pehlinskoj cesti, a u projektnom smislu se odnose na podsustav A.1. TRANSPORTNI KOLEKTORI: PODRUČJE “ZAMET” (kolektor “Z1”) PODRUČJE “KANTRIDA” (kolektor “K1”), CRPNA STANICA “CS DRAŽIČKA” | CRPNA STANICA “CS KANTRIDA”.

Njegovim dovršetkom izvest će se rekonstrukcija vodovoda i izrada novog sanitarnog transportnog kolektora. Završetak radova očekuje se krajem 2023. godine.

Osim grupe radova A, na području mjesnog odbora Pehlin izvoditi će se radovi u sklopu grupe radova C, Proširenje Rijeka i grupe radova E, Proširenje Viškovo i to na području naselja Rujevica, Pletenci i Hosti te u ulicama Turkovo, Baretićevo i Androv breg.

Uz predstavnike KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i članova Vijeća Mjesnog odbora Pehlin, sastanku su prisustvovali predstavnici tvrtke Godina d.o.o., izvođača radova, te Instituta IGH d.d. koji nadzire provođenje Projekta.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr