Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Održano javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Održano javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”

Autor: andrea
event 21.03.2023.

U Gradskoj vijećnici predstavljen dio završenih radova, sljedeće razine aktivnosti i budući planovi na području aglomeracije Rijeka

Rijeka, 21. ožujka 2023. – U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, trenutačno jednog od najvećih komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj. Ovaj će projekt povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje otpadnih voda, optimizirati i poboljšati funkcioniranje postojećeg sustava javne odvodnje te povećati kvalitetu vodoopskrbe.

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim su granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović obrazložio je važnost projekta za regionalnu komunalnu infrastrukturu i što će konačna realizacija projekta značiti za svakodnevan život građana i zajednice.

O tijeku radova, odnosno dosadašnjim realiziranim aktivnostima, detaljima aktualnih radova i budućim planovima na području aglomeracije Rijeka, govorili su direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini te Alen Miličević, koordinator za provedbu Projekta.

Trenutačno su aktivne 4 grupe radova. U tijeku su građevinski radovi na dvije grupe radova, i to A-Rijeka Zapad i E-proširenje Viškovo te pripremni radovi na grupi radova C-proširenje Rijeka i D-proširenje Kastav. Dodajemo kako su u proteklih dva tjedna, započeli i radovi na 4 nove lokacije u gradu i to u Liburnskoj ulici, Dražičkoj i Primorskoj ulici na Zametu te na Pehlinu. Na glavnim gradskim prometnicama izvode se radovi na transportnim kolektorima sanitarno potrošnog tipa kojima će se s rubnih područja aglomeracije voditi otpadne vode do UPOV-a na Delti.

Radovi su u tijeku i na grupi radova E-proširenje Viškovo, u naselju Trtni i Furićevo.

Krajem ožujka očekuje se početak radova na podsustavu Drenova, podsustavu Srdoči – Grbci i na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda gradskog područja Rubeši-Martinkovac. U travnju najavljen je početak radova u blizini reciklažnog dvorišta prema Stuparima, a u svibnju se očekuju radovi na podsustavu Kantrida-Zamet. Početkom ljeta, očekuje se početak radova u Adamićevoj ulici. Tijekom odvijanja radova, promet kroz Adamićevu ulicu potpuno će se preusmjeriti na ulicu Riva gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila. Rok za izvođenje radova tijekom kojeg će Adamićeva ulica biti zatvorena za promet biti će 8 mjeseci. Također u ljetnim mjesecima u sklopu zajedničke investicije s gradom Rijeka, započet će radovi na ulici Vjekoslava Dukića koja uključuje i rekonstrukciju križanja s ulicom Tome Strižića, i to nakon što Energo finalizira radove na polaganju toplovoda.

 „Provedba ovako opsežnog, ali generacijskog projekta zahtijeva izazovne te dugotrajne radove uz iskope na nekima od najfrekventnijih lokacija, stoga ovim putem želim još jednom zahvaliti svim građanima na dosadašnjem strpljenju. Iako će neke prometnice i dijelovi grada biti zatvoreni za promet neko vrijeme, ovaj projekt će osigurati kvalitetu vodne usluge te podići komunalni i životni standard korisnika. Osim što izgradnjom ove infrastrukture dosežemo standarde razvijenijih zemalja Europske unije, ovim projektom ćemo očuvati i naš kraj za daljnje generacije. Generacijski projekt će osigurati da u budućnosti na ovom području imamo kvalitetnu vodu za piće i čisto more koje će biti dodatno zaštićeno radom novog i modernijeg UPOV-a. Iz svih navedenih razloga, molim građane za daljnje razumijevanje i strpljenje u vidu budućih građevinskih radova.“, izjavio je direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Andrej Marochini.

Važan doprinos očuvanju morskog okoliša – priobalnog mora i riječkog akvatorija –  osigurat će se izgradnjom novog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji će biološki pročišćavati otpadne voda prije njihovog ispuštanja u more. Osim očuvanja morskog okoliša, UPOV i cjelokupna infrastruktura doprinosit će očuvanju morskih staništa i vrsta, kao i smanjenju onečišćenja.

Javno predstavljanje je organizirano u cilju informiranja lokalne zajednica, građana i opće javnosti o realiziranim i budućim razinama aktivnosti EUPAR projekta. U sklopu javnog predstavljanja na tri lokacije u gradu postavljeni su info-punktovi i to na Korzu, na Zametu kod dvorane i na Trsatu kod crkve. O svim radovima građani će biti pravovremeno i detaljno informirani putem medija, internetske stranice te GIS web aplikacije kojoj sami mogu pristupiti na jednostavan način preko službene web stranice EUPAR projekta https://aglomeracijarijeka.eu.

Javno predstavljanje projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr