Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Početak radova na izgradnji javne odvodnje u ulici Marinići – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Početak radova na izgradnji javne odvodnje u ulici Marinići

Autor: andrea
event 17.11.2023.

Predviđeno trajanje radova je do kraja siječnja 2024. godine, a po završetku izgradnje građani će imati pristup sigurnijem i čišćem sustavu odvodnje i vodoopskrbe što će povećati kvalitetu života u zajednici, doprinijeti zaštiti ljudskog zdravlja i očuvanju okoliša.

U ulici Marinići kod kućnoj broja 164 započinju radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora za dionicu do kućnog broja 172, u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, grupe radova E „Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Viškovo“.

Izvođač radova naglašava da su moguće promjene u dinamici radova uslijed nepredvidivih vremenskih neprilika, no sve će se poduzeti kako bi se projekt dovršio u predviđenom roku.

Molimo sve stanovnike i prolaznike na navedenom području da budu oprezni i pridržavaju se sigurnosnih uputa kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih uključenih.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr