Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Početak radova na sustavu odvodnje u staroj jezgri grada Kastva – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Početak radova na sustavu odvodnje u staroj jezgri grada Kastva

Autor: andrea
event 01.03.2024.

Radovi se odnose na izgradnju kanalizacijskog kolektora, a odvijaju se u okviru grupe radova D – Proširenje Kastav, podsustav D3-0.3

S obzirom na njihovu opsežnost, koja ujedno zahtjeva posebnu prometnu regulaciju u staroj jezgri grada, radovi će se odvijati u fazama.
U prvoj fazi radit će se u ulicama Pelini i Put va Zagrad (od „Guitar caffea“ do Pelina). Ovisno o tijeku radova, u navedenim ulicama bit će djelomično ili potpuno obustavljen promet.

Promet će biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Parkiranje osobnih automobila bit će moguće na dijelu parkirališta kod „Guitar caffea“ te ostalim parkiralištima u okolici.

U slučaju povoljnih vremenskih prilika, predviđeno trajanje prve faze radova je dva mjeseca. Dovršetak svih radova na području stare jezgre grada Kastva očekuje se do kraja 2024. godine.

Molimo sve stanovnike i prolaznike da na navedenom području budu oprezni i pridržavaju se privremene prometne regulacije i sigurnosnih uputa kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih uključenih.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr