Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Počinju radovi poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Počinju radovi poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Autor: porilookAdmin
event 01.12.2021.

Rijeka, 1.12.2021. – U prostorima Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jednog od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Prva grupa radova započet će na području zapadnog dijela grada Rijeke i odnosi se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava, a rok za dovršenje je skoro tri godine. Vrijednost ugovora radova iznosi 214.906.135,95 kn (bez PDV-a).  Predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih kolektora, 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s rubnih područja Aglomeracije odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju sustava odvodnje, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda.

Druga grupa radova odnosi se na proširenje Viškovo, a rok za izvođenje je više od pet godina. Vrijednost ugovora radova iznosi 182.385.410,73 kn (bez PDV-a).

„Nakon detaljnih priprema, provedenih natječaja i potpisanih ugovora s izvođačima, kreću opsežni radovi u sklopu velikog komunalnog projekta za kojeg nam je iz EU fondova bespovratno odobreno čak 1,2 milijarde kuna. Radi se o, slobodno to tako možemo reći, generacijskom projektu koji će osigurati da na ovom području i u desetljećima koja dolaze imamo čistu i zdravu vodu za piće te čisto more vrhunske kakvoće.

“Ovim projektom obnovit će se i nadograditi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje gotovo svih objekata na kanalizacijski sustav. Također, izgradit će se i novi pročišćivač otpadnih voda na Delti. Jasno, realizacija nabrojanog traži i opsežne te dugotrajne radove, nerijetko u trupu frekventnih prometnica. Stoga molim građane za razumijevanje i strpljenje jer nema drugog načina za realizaciju ovakvo opsežnog projekta, no projekta zahvaljujući kojem ćemo generacijama koje dolaze ostaviti čistu vodu i more“ – rekao je, među ostalim, gradonačelnik Marko Filipović.

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini dodao je: „Pred nama i stanovnicima s područja aglomeracije Rijeka predstoji intenzivno razdoblje opsežnih i visokovrijednih ulaganja u izgradnju vodno-komunalne infrastrukture. Iznimno me veseli što ćemo provedbom ovog projekta unaprijediti kvalitetu pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard naših korisnika, koje ovom prilikom molim za strpljenje, razumijevanje i prilagodbu okolnostima koje će uslijediti tijekom ovog investicijskog ciklusa“.

Raspisani su natječaji i za preostalih pet grupa radova, a njihovo ugovaranje se očekuje sredinom iduće godine. Ukupna procijenjena vrijednost tih radova je 614.599.000,00 kn (bez PDV-a).

Donesena je odluka o odabiru izvođača za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV), a vrijednost odabrane ponude iznosi preko 520 milijuna kuna. Predviđeni rok za izgradnju uređaja je četiri godine.

Informacije za medije – PDF

Prezentacija projekta – PDF

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr