Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Počinju radovi u ulicama Trtni, Juraši i Blažići – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Počinju radovi u ulicama Trtni, Juraši i Blažići

Autor: andrea
event 13.12.2023.

U četvrtak 14.12.2023. godine počinu radovi na izgradnji javne odvodnje u naselju Marinići i to u dijelu ulice Trtni (kbr.101-103), dijelu ulice Juraši (kbr.48 i okolni tereni) te u dijelu ulice Blažići (kbr.31-39).

Radi se o izgradnji transportnog kolektora za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda u okviru grupe radova E „Proširenje Viškovo“, podsustav E5-2 NASELJE MARINIĆI 3-4-5.

Predviđeni rok dovršetka izgradnje cijelog kolektora je do kraja veljače 2024. godine, uzevši u obzir moguće vremenske neprilike.

Molimo sve stanovnike i prolaznike da na navedenom području budu oprezni i pridržavaju se privremene prometne regulacije i sigurnosnih uputa kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih uključenih.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr