Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Potpisan Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Potpisan Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti

Autor: porilookAdmin
event 21.04.2021.

Rijeka, 28.12.2021. – U Svečanoj dvorani Palače šećera potpisan je Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta, u sklopu 1,76 milijardi kn vrijednog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE Co. Ltd. i SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING Co. Ltd. Vrijednost ugovora iznosi 522.600.000,36 kn bez PDV-a (653.250.000,45 kn s PDV-om), a rok za njegovo izvršenje je maksimalno 1520 dana.

Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka imat će kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Bit će drugog  stupnja pročišćavanja za biološku liniju obrade otpadnih voda, sa stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama, anaerobnom digestijom, dehidracijom otpadnog mulja i termalnim sušenjem mulja. Otpadne vode biološki će se obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima, a izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, na desnoj obali Rječine.

„Ovo je iznimno velik i važan projekt. Zahvaljujući njemu, Rijeka će idućih godina postati značajno gradilište u vodno-komunalnom smislu, a od izvođača očekujemo da u roku i na najbolji način izgradi svu potrebnu infrastrukturu. Drago mi je da je gradonačelnik Filipović prepoznao važnost ovog projekta i unio potrebnu dinamiku, a zahvale idu i Hrvatskim vodama, te lokalnom komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija“ – izjavio je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

„Ovo je velik korak u realizaciji jednog od najvećih vodno komunalnih projekata u Hrvatskoj. Pozdravljamo početak uspješne suradnje s odabranim izvođačem te s nestrpljenjem očekujemo radove koji će osigurati višu razinu pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim standardima i time bolju zaštitu okoliša na našem području“ – izjavio je Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Radovi obuhvaćeni Ugovorom uključuju projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenih operativnih troškova za UPOV Rijeka  tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.

„Ovaj projekt predstavlja ulaganje u budućnost Rijeke, kao pametnog, zelenog i čistog grada prilagođenog potrebama svih građana.  Dugoročno, ovaj je projekt garancija čistog mora i čistih plaža u samom srcu Rijeke što ima iznimnu važnost u svjetlu stalnog turističkog rasta Rijeke. Još važnija od toga je činjenica da će, zahvaljujući ovom projektu, naši unuci i dalje moći piti visokokvalitetnu i u cijeloj Hrvatskoj poznatu, riječku vodu iz špine“ –  naglasio je Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke.

Informacije za medije – PDF

Prezentacija projekta – PDF

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr