Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Proširenje Viškovo – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Proširenje Viškovo

Autor: porilookAdmin
event 30.12.2021.

23 PROJEKTA:
18,8 km vodovod, 40,7 km kanalizacija, 28 crpnih stanica

Građevinske dozvole:

 • E1-0.1. GD – Naselje Marinići 1-2
 • E 2-0.2. GD – Kanalizacija, CRPNA STANICA 12 i vodovodni ogranak u ulici Straža
 • E 2-0.2. GD – Kanalizacija, CS 12 i vodovodni ogranak u ulici Straža (rješenje o produženju)
 • E 2-0.2. GD – CS 12 u ulici Straza (rj o prod).
 • E 3-0.3. GD – Kanalizacija, CS13 i vodovodni ogranci u ulicama Straža i Baretićevo
 • E 4-1. GD – Pehlin – Marinići P-4
 • E 4-1.1. GD – CRPNA STANICA -1.13.1
 • E 4-1.1. GD – CRPNA STANICA -1.13.1 (rješenje o produženju)
 • E 5-2. GD – Naselje Marinići 3-4-5
 • E 5-2. GD – Naselje Marinići 3-4-5 (rješenje o produženju)
 • E 5-2.1. GD – FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a
 • E 5-2.1. GD – FEKALNI KOLEKTOR 1.7.1.a (rješenje o produženju)
 • E 5-2.2. GD – CRPNA STANICA -1.7.3
 • E 5-2.2. GD – CRPNA STANICA-1.7.3 (rješenje o produženju)
 • E 5-2.3. GD – CRPNA STANICA -1.7.4
 • E 5-2.3. GD – CRPNA STANICA-1.7.4 (rješenje o produženju)
 • E 5-2.4. GD – CRPNA STANICA – 1.9.1
 • E 5-2.4. GD – CRPNA STANICA – 1.9.1 (rješenje o produženju)
 • E 5-2.5. GD – CRPNA STANICA – 2.2
 • E 5-2.5. GD – CRPNA STANICA – 2.2 (rješenje o produženju)
 • E 6-3. GD – Naselje Viškovo 1-3
 • E 6-3. GD – Naselje Viškovo 1-3 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.1. GD – CRPNA STANICA -1.2.5
 • E 6-3.1. GD – CRPNA STANICA-1.2.5 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.2. GD – FEKALNI KOLEKTOR-1.2.6
 • E 6-3.2. GD – FEKALNI KOLEKTOR-1.2.6 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.3. GD – CRPNA STANICA – 4.1.3
 • E 6-3.3. GD – CRPNA STANICA – 4.1.3 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.4. GD – CRPNA STANICA – 4.1.4
 • E 6-3.4. GD – CRPNA STANICA – 4.1.4 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.5. GD – CRPNA STANICA – 4.4.5
 • E 6-3.5. GD – CRPNA STANICA – 4.4.5 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.6. GD – FEKALNI KOLEKTOR-4.5.b, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2.1 i FEKALNI KOLEKTOR-4.5.3
 • E 6-3.6. GD – FEKLANI KOLEKTOR-4.5.b, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2., FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2.1 i FEKALNI KOLEKTOR-4.5.3 (rješenje o produženju)
 • E 6-3.7. GD – Gornji Jugi 44-1 – 44A
 • E 6-3.7. GD – Gornji Jugi 44-1 – 44A (izmjena i dopuna)
 • E 7-4. GD – Naselje Mladenići – Viškovo
 • E 7-4.1. GD – CRPNA STANICA-3.11
 • E 7-4.1. GD – CRPNA STANICA-3.11 (rješenje o produženju)
 • E 7-4.1. GD – CRPNA STANICA-3.11 (rješenje o ispravci)
 • E 7-4.2. GD – CRPNA STANICA-3.13.1
 • E 7-4.2. GD – CRPNA STANICA-3.13.1 (rješenje o produženju)
 • E 7-4.3. GD – CRPNA STANICA-3.16.1
 • E 7-4.3. GD – CRPNA STANICA-3.16.1 (rješenje o produženju)

Lokacijske dozvole:

 • E 1-0.1. LD – Naselje Marinići 1-2
 • E 2-0.2. LD – Kanalizacija, CRPNA STANICA 12 i vodovodni ogranak u ulici Straža
 • E 3-0.3. LD – Kanalizacija, CRPNA STANICA 13 i vodovodni ogranci u ulicama Straža i Baretićevo
 • E 4-1. LD – Pehlin – Marinići P-4
 • E 4-1.1. LD – CRPNA STANICA -1.13.1
 • E 4-1.1. LD – CRPNA STANICA -1.13.1 (izmjena i dopuna)
 • E 4-1.1. LD – CRPNA STANICA -1.13.1 (rješenje o otklanjanju pogrešaka u izmjeni)
 • E 5-2. LD – Naselje Marinići 3-4-5 (II izmjena i dopuna)
 • E 5-2. LD – Naselje Marinići 3-4-5
 • E 5-2. LD – Naselje Marinići 3-4-5 (izmjena i dopuna)
 • E 5-2.1. LD – FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a
 • E 5-2.1. LD – FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a (izmjena i dopuna)
 • E 5-2.2. LD – CRPNA STANICA -1.7.3
 • E 5-2.2. LD – CRPNA STANICA -1.7.3 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E 5-2.3. LD – CRPNA STANICA -1.7.4
 • E 5-2.4. LD – CRPNA STANICA -1.9.1
 • E 5-2.4. LD – CRPNA STANICA -1.9.1 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E 5-2.5. LD – CRPNA STANICA -2.2
 • E 6-3. LD – Naselje Viškovo 1-3
 • E 6-3. LD – Naselje Viškovo 1-3 (izmjena i dopuna)
 • E 6-3.1. LD – CRPNA STANICA -1.2.5
 • E 6-3.2. LD – FEKALNI KOLEKTOR-1.2.6
 • E 6-3.3. LD – CRPNA STANICA -4.1.3
 • E 6-3.4. LD – CRPNA STANICA -4.1.4
 • E 6-3.5. LD – CRPNA STANICA -4.4.5
 • E 6-3.6. LD – FEKALNI KOLEKTOR-4.5.b, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2., FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2.1. i FEKALNI KOLEKTOR-4.5.3
 • E 6-3.7. LD – Gornji Jugi 44-1 – 44A (izmjena i dopuna)
 • E 6-3.7. LD – Gornji Jugi 44-1 – 44A
 • E 7-4. LD – Naselje Mladenići – Viškovo
 • E 7-4. LD – Naselje Mladenići – Viškovo (rješenje o otklanjanju pogrešaka veljača 2015)
 • E 7-4. LD – Naselje Mladenići – Viškovo (rješenje o otklanjanju pogrešaka lipanj 2015)
 • E 7-4.1. LD – CRPNA STANICA -3.11
 • E 7-4.1. LD – CRPNA STANICA -3.11 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E 7-4.2. LD – CRPNA STANICA -3.13.1
 • E 7-4.2. LD – CRPNA STANICA -3.13.1 (izmjena i dopuna)
 • E 7-4.3. LD – CRPNA STANICA -3.16.1

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr