Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Retroaktivno financirani radovi – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Retroaktivno financirani radovi

Autor: porilookAdmin
event 04.02.2022.
ReRadovi

Prvi radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u sklopu EU projekta izvršeni su 2017. i 2018. godine na području naselja Škurinjska Draga, Martinkovac i Marinići.

Riječ je o investicijama koje su se provodile na lokacijama na kojima se EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ preklapao s planovima ostalih javnih izvršitelja. Kako bi se izbjegla nepotrebna višestruka kopanja, troškovi u okviru gradnje i neizbježni prometni zastoji i gužve, radovi su se izvodili koordinirano i istovremeno. Za te su se radove RU financijska sredstva potraživala naknadno, po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Riječ je o sljedećim zahvatima:

Radovi na izgradnji sustava odvodnje – Podsustav Martinkovac-Kantrida – dionica C

  • na području naselja Martinkovac u sklopu uređenja prometnice izgrađen je 200 metara dugačak rasteretni kanalizacijski kolektor. Vrijednost investicije iznosi nešto više od milijun i 305 tisuća kuna.

Radovi na izgradnji sustava odvodnje – Rekonstrukcija raskrižja Marinići 2

  • tijekom izgradnje kružnog raskrižja Marinići u istoimenom naselju izgrađeno je 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda. Ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 990 tisuća kuna.

Radovi na izgradnji sustava odvodnje – Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga

  • na križanju Škurinjske ceste i Osječke u sklopu rekonstrukcije raskrižja izgrađen je kolektor sanitarnih otpadnih voda u duljini od 300 metara. Vrijednost investicije iznosi gotovo 496 tisuća kuna.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr