Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rotor Viškovo – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Rotor Viškovo

Autor: porilookAdmin
event 15.02.2022.

Radovi sa Županijskom upravom za ceste

U sklopu izgradnje kružnog toka u centru Viškova, na križanju županijskih cesta ŽC 5025 i ŽC 5055, predviđena je izgradnja 240 m kolektora sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija postojećeg vodovoda u duljini od 40 m u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka te izgradnja novog vodovoda u duljini od 170 m koju će financirati KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Naziv ugovora:

Sanacija kolnika i izgradnja kružnog toka s rekonstrukcijom i građenjem građevina komunalne infrastrukture na ŽC5025 te uređenje javnih zelenih površina, lokalitet Viškovo centar

Status ugovora:

U izvođenju

Naručitelji:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, OPĆINA VIŠKOVO

Stručni nadzor nad radovima:

HOUSE d.o.o. Rijeka

Izvođač radova:

GP KRK d.d. Krk

Ugovorena vrijednost radova KD VODOVOD I KANALIZACIJA:

1.672.576,11 kn bez PDV-a, od čega radovi u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka iznose 1.063.958,45 kn bez PDV-a, dok preostali dio u iznosu od 608.617,66 kn bez PDV-a financira KD VODOVOD I KANALIZACIJA

Datum ugovaranja:

29.12.2021.

Planirana komunalna infrastruktura KD VODOVOD I KANALIZACIJA:

  • Gravitacijski kolektori: 240 m
  • Vodoopskrbni cjevovod: 40 m
  • Vodoopskrbni cjevovod koji se zasebno financira: 170 m

Rok izvođenja:

230 dana od dana uvođenja u posao

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr