Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Svečani obilazak novoizgrađenog rotora u Viškovu – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Svečani obilazak novoizgrađenog rotora u Viškovu

Autor: andrea
event 30.03.2023.

Radovi na rotoru Viškovo uključivali su polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije koje je financirao KD ViK d.o.o., izgradnju kružnog raskrižja i polaganje novog asfaltnog sloja koje je financirala Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije te polaganje ostalih instalacija i uređenje okoliša financirano od strane Općine Viškovo.

Ugovorena vrijednost radova iznosila je 6.235.974,87 kn, od kojih je KD ViK d.o.o. financirao 1.672.576,11 kn. Radovi na rotoru izvodili su se od 1. 3. 2022 do 17. 12. 2022, izvođač radova bio je GP KRK d.d., dok je nadzor radova za KD ViK d.d. vršio House d.o.o.

Radovi za KD ViK d.o.o. uključivali su dio radova koji su se izvodili u sklopu Projekta Aglomeracije Rijeka s ugovorenim iznosom od 1.063.958,45 kn te radovi koji su se financirali iz vlastitih sredstava u iznosu od 608.617,66 kn.

Radovi u sklopu EU projekta Aglomeracije uključivali su polaganje instalacija kanalizacije te polaganje dijela vodovoda. Izvedeno je 228,71 m sanitarnih kolektora (od kojih 189,19 m DN300 i 39,52 m DN250) te 37,20 m vodovodnih cijevi (duktil DN100). Vrijednost izvedenih radova iznosila je 742.550,85 kn.

U sklopu lokanog financiranja položeno je 267,78 m vodovodnih cijevi (164,28 m duktil DN100 i 103,50 m pocinčana cijev DN50) te je vrijednost izvedenih radova iznosila 465.180,69 kn.

Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka Andrej Marochini izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem u ovom projektu.

„Suradnja je inače vrlo dobra pa nam je zadovoljstvo kad smo dio ovakvih projekata jer je infrastruktura osnova za razvoj bilo kojeg kraja pa tako i Viškova gdje smo krenuli s lotom E u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ rekao je direktor KD ViK Andrej Marochini.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović izjavila je „Ovo je izuzetno vrijedan projekt u kojem bih posebno naglasila funkcionalnost našeg novog rotora jer se nalazi u samom centru Viškova, na vrlo frekventnoj lokaciji po pitanju kretanja pješaka i vozila. Ovdje se križaju dvije županijske prometnice pa je bilo važno osigurati sigurnost i protočnost prometa u čemu smo i uspjeli. Peti viškovski rotor potvrda je izuzetno dobre suradnje ovih investitora koji su na području Viškova već surađivali pa nas u budućnosti očekuju i nove investicije u prometnu infrastrukturu. Osim prometne sigurnosti i funkcionalnosti, moram spomenuti i ulaganje u komunalnu infrastrukturu u trupu prometnice koje je izuzetno važno zbog daljnjeg razvoja Viškova. Investicija u ovaj rotor vrijedna je nešto više od milijun eura, Općina Viškovo osigurala je nešto više od 520 tisuća eura, Županijska uprava za ceste 330 tisuća eura, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija 170 tisuća, a HEP ODS je sudjelovao u zamjeni i polaganju novih elektroenergetskih instalacija. Osim funkcionalnosti, moram naglasiti i novo urbanističko uređenje centra Viškova jer smo dobili široke i hortikulturno uređene pješačke površine. U rotor smo uklopili i dva simbola tradicije zvončara jer je u obuhvatu zahvata postavljena skulptura Antonja, a središnji otok rotora je ispunjen plavo-bijelim kamenčićima i crvenom maramom u duhu zvončara. Zahvaljujem svim dionicima ovog projekta na vrlo dobroj suradnji, ali i mještanima na razumijevanju za vrijeme izvođenja radova.“

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr