Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Svečano potpisivanje ugovora o izgradnji sustava odvodnje za grupe radova “Proširenje Čavle” i “Proširenje Jelenje“ – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Svečano potpisivanje ugovora o izgradnji sustava odvodnje za grupe radova “Proširenje Čavle” i “Proširenje Jelenje“

Autor: andrea
event 21.03.2024.

Ukupna vrijednost danas potpisanih ugovora iznosi više od 65,5 milijuna EUR.

Rijeka, 21.3.2024. – U prostorima Grada Rijeke danas su svečano potpisani ugovori za izgradnju sustava odvodnje za grupu radova F – Proširenje Čavle i grupu radova G – Proširenje Jelenje, u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Prigodnim uvodnim riječima prisutnima se obratio Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke te načelnici Općine Čavle i Jelenje koji su izrazili zadovoljstvo skorim početkom radova na njihovom području.

Jako mi je drago da potpisom ovih dvaju ugovora kompletiramo ovaj projekt vrijedan gotovo 234 milijuna eura, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih zahvata na području RH. Projekti ovakvog opsega ne samo da donose promjene na infrastrukturnom planu, već su simbol kvalitetne suradnje velikog broja sudionika, sve s ciljem brige za budućnost našeg grada, ali i okolnih gradova i općina. Zahvaljujući ovom projektu, buduće će generacije moći nastaviti uživati u riječkoj vodi te imati kvalitetnu komunalnu infrastrukturu, koja će ostati ovdje, generacijama iza nas“, istaknuo je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

Izvođač ugovora za izgradnju sustava odvodnje za grupu radova F – Proširenje Čavle je tvrtka G.P.P. Mikić d.o.o., a vrijednost ugovora iznosi 34.391.810,04 EUR (bez PDV-a). Rok izvođenja radova je 59 mjeseci. U sklopu ove grupe radova predviđena je gradnja ukupno nešto manje od 27 km gravitacijskih kolektora, 8,4 km tlačnih vodova, 24 crpne stanice i vodoopskrbni cjevovodi u duljini od 21 km. Izgradnja sustava odvodnje planirana je na području općine Čavle odnosno u naseljima Cernik, Podvrh, Centar Čavle, Banjevac, Žeželovo selo, Žubrovo, Podčudnić, Bok, Selina, Vlačina, Jezero i Zastenice te općine Jelenje, u naseljima Lukeži, Jelenje i jugoistočni dio Dražica. Paralelno će se izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda na pojedinim dionicama, uz djelomično financiranje iz lokalnih sredstava.

Što se tiče grupe radova G – Proširenje Jelenje, izvođač radova je tvrtka STRABAG d.o.o., pri čemu vrijednost ugovora iznosi i 31.144.539,38 EUR (bez PDV-a), s rokom izvođenja radova od također 59 mjeseci. Ugovorom je predviđena izgradnja 32,5 km gravitacijskih kolektora, 3,5 km tlačnih vodova, 12 crpnih stanica i vodoopskrbni cjevovodi u duljini od 20 km. Predviđena je izgradnja sustava odvodnje na području općine Jelenje, u naseljima Dražice, Podkilavac, Podhum te općine Čavle, u naselju Soboli. Na pojedinim dionicama će se također paralelno izvršiti rekonstrukcija javnog vodovoda, uz djelomično financiranje iz lokalnih sredstava.

Iznimno sam zadovoljan što smo danas potpisali ugovore za preostale dvije grupe radova u okviru EUPAR projekta, a kojim će se izgraditi sustav odvodnje otpadnih voda i vodovoda na području općina Čavle i Jelenje. Ugovaranjem preostale dvije grupe radova zaokružuju se Projektom predviđene gradnje u vodno-komunalnom smislu, a od izvođača očekujemo da u roku i na najbolji način izvedu sve potrebne radove kojim će se podići komunalni, a samim time i životni standard na području ove dvije općine“, izjavio je prigodom potpisivanja Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Po završetku svečanog popisivanja, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini je sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda Valentinom Dujmovićom i direktorom VGO-a za slivove sjevernoga Jadrana Gordanom Gašparovićem obišao gradilište u Adamićevoj ulici.

O svim radovima građani će se i dalje pravovremeno i detaljno informirati putem medija, internetske stranice te GIS web aplikacije kojoj sami mogu pristupiti na jednostavan način preko službene web stranice EUPAR projekta www.aglomeracijarijeka.eu.

Na cjelokupnom području provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ radovi se trenutačno izvode na više od 30 lokacija.
Do sada izvedeno je oko 20 kilometara sanitarne kanalizacije i rekonstruirano oko 9 kilometara vodovodne mreže, započeli su pripremni radovi na novom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, izgrađene su 2 nove crpne stanice i 1 kišni preljev.

Radovi se trenutačno izvode u centru grada, na Vežici, Martinšćici, Potoku, Brajdi, Pulcu, Drenovi, Škurinjama, Pehlinu, Marinićima, Viškovu, Zametu, Krnjevu, Grbcima, Kantridi, Srdočima i Kastvu.

Po dovršetku projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, ali i povećanje kvalitete vodoopskrbe. Priključenost kućanstava na javnu kanalizaciju na području obuhvaćenim projektom povećat će se do kraja projekta na oko 92%. Osim proširenja i dogradnje, predviđena je i optimizacija postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje (sustav koji prihvaća oborinsku i sanitarnu otpadnu vodu) izgradnjom retencijskih bazena i kišnih preljeva koji će spriječiti negativni utjecaj na more te rasteretiti postojeći sustav odvodnje. Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje, zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati efikasnost vodoopskrbnog sustava.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr