Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility U tijeku asfaltiranje dionice iznad OŠ Pehlin – Europski projekt aglomeracija Rijeka

U tijeku asfaltiranje dionice iznad OŠ Pehlin

Autor: andrea
event 18.10.2023.

U četvrtak, 12.10.2023., započeli su radovi na asfaltiranju u ulici Pehlin na dionici od osnovne škole do kućnog broja 61. Radovi ove faze uključuju postavljanje nosivog sloja asfalta, a završni sloj bit će postavljen po završetku radova u sjevernom traku prometnice.

Tijekom navedenih radova, mogući su povremeni zastoji, stoga molimo sve sudionike u prometu za dodatni oprez i strpljenje.

U južnom traku glavne prometnice u ulici Turkovo i dalje su u tijeku radovi na postavljanju novog transportnog i vodoopskrbnog vodovoda čime će se osigurati sigurnija i kvalitetnija vodoopskrba ovog područja.

Zbog bogate mreže različitih podzemnih instalacija, uključujući mješoviti kanalizacijski kolektor, telekomunikacijsku infrastrukturu raznih teleoperatera, transportni i vodoopskrbni vodovod, transportni i opskrbni plinovod, elektroinstalacije visokog i niskog napona, radovi ispod zemlje mogu biti osobito izazovni.

Po završetku ove prve faze, u sjevernom prometnom traku započet će se sa zamjenom dotrajalog vodovodnog cjevovoda i postavljanjem novog kanalizacijskog transportnog kolektora, isključivo sanitarnog tipa, koji će zamijeniti dosadašnji mješoviti sustav odvodnje koji je zaprimao fekalne i oborinske vode.

Mješoviti sustavi odvodnje zamjenjuju se zbog očuvanja javnog zdravlja, zaštite okoliša i sve većeg rizika od preopterećenja sustava odnosno preljeva neobrađenih voda u vodene tokove uslijed većih količina oborina.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr