Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility U tijeku su radovi na izgradnji crpne stanice Dražička – Europski projekt aglomeracija Rijeka

U tijeku su radovi na izgradnji crpne stanice Dražička

Autor: andrea
event 27.10.2023.

U utorak 17.10.2023. godine, u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, započeli su radovi na izgradnji crpne stanice Dražička.

Navedeni radovi izvode se u sklopu grupe radova A, podsustava A2 “Transportni kolektori: područje “Zamet” (kolektor “Z1”) područje “Kantrida” (kolektor “K1”), crpna stanica “CS Dražička” i crpna stanica “CS Kantrida”.

Nova crpna stanica s pripadajućim tlačnim vodom služit će za odvodnju isključivo sanitarnih otpadnih voda do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na Delti i zamijenit će dosadašnji mješoviti sustav odvodnje koji je zaprimao sanitarne i oborinske vode s područja MO Grbci.

Mješoviti sustavi odvodnje zamjenjuju se zbog očuvanja javnog zdravlja, zaštite voda i o vodi ovisnih ekosustava te smanjenja rizika od onečišćenja.

Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju i razumijevanju te ih pozivamo da prate tijek radova i promjene u regulaciji prometa radi njihove sigurnosti i drugih uključenih u promet.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr