Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uplov Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Uplov Rijeka

Autor: porilookAdmin
event 30.12.2021.

Kapaciteta 200.000 ES, II stupanj pročišćavanja (biološka obrada otpadnih voda)
i obrada mulja do sadržaja od min 90% suhe tvari

Lokacijska dozvola

  • H. LD – UPOV Rijeka
  • H LD – UPOV Rijeka (rješenje o produženju)

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr