Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uskoro početak radova na Potoku u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Uskoro početak radova na Potoku u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka

Autor: paradigma
event 11.05.2022.
Ilustration

U sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka, u petak 20. svibnja 2022. započinju radovi na izgradnji kišnog preljeva (KP) Rikard Benčić na sjevernom dijelu istoimenog bivšeg industrijskog kompleksa. Radovima će se rasteretiti mješoviti sustav odvodnje, a izvest će ih zajednica ponuditelja GODINA d.o.o. i INKAING d.o.o. s rokom dovršetka 30. rujna 2022.

Zahvat se izvodi u sklopu potprojekta „Željeznički kolodvor“ koji uz izvedbu kišnog preljeva obuhvaća i izgradnju transportnih kolektora na glavnim prometnicama (u ulicama Viktora Cara Emina i Nikole Tesle) te u ulicama Zdenka Petranovića, Milana Butkovića i Cambierievoj ulici. Na nogostupu na križanju Cambierijeve i Krešimirove ulice predviđena je izgradnja crpne stanice (CS) Željeznički kolodvor. Rok za dovršetak radova je 30. rujna 2022.

Nakon početka izgradnje kišnog preljeva (KP) Rikard Benčić, 27. svibnja 2022. uslijedit će radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u istočnom prometnom traku ulice Nikola Tesla, u duljini od 110 metara. Za te će se potrebe na postojećoj četverotračnoj prometnici izvršiti zauzeće istočnog prometnog traka te će se jednotračni promet iz smjera Krešimirova ulica – Viktora Cara Emina usmjeriti na slobodan istočni prometni trak. Promet iz suprotnog smjera svest će se s trotračnog na dvotračni, dok će se za pješake zatvoriti pješački prijelaz na raskrižju s ulicom Milana Butkovića.

Za vrijeme izvođenja radova mogući su kratkotrajni zastoji i gužve, stoga sve sudionike u prometu molimo za razumijevanje i strpljenje.

POVEZANI DOKUMENTI: Potprojekt Željeznički kolodvor.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr