Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uvodi se zabrana prometa iz smjera Vukovarska ulica – Ulica Fiorella la Guardia do kraja siječnja – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Uvodi se zabrana prometa iz smjera Vukovarska ulica – Ulica Fiorella la Guardia do kraja siječnja

Autor: andrea
event 29.11.2022.
Traffic solution: traffic closure Vukovarska Street – Fiorella la Guardia Street

U svrhu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka, Podsustav Željeznički kolodvor, tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Privremena regulacija prometa mijenja se, a odvijat će se po slijedećim fazama:

  • faza C1 (dopuna D01) u vremenu od 23.12.2022. do 07.01.2023. (ulice Viktora Cara Emina i Zdenka Petranovića)
  • faza C2 (dopuna D01) u vremenu od 08.01.2023. do 20.01.2023. (ulice Viktora Cara Emina i Zdenka Petranovića)

Radovi se izvode na nogostupu i kolniku Ulice Viktora Cara Emina, pretežno na južnoj strani ulice od privoza Ulice Prvog maja do privoza Ulice Nikole Tesle.

U fazi C uvodi se zabrana prometa smjera Vukovarska ulica – Ulica Fiorella la Guardia i promet vodi obilazno Ulicom Nikola Tesle i Krešimirovom ulicom te Manzonievom ulicom. Povremenim zauzećem kolnih i pješačkih površina vrše se devijacije prometnih traka i po potrebi se višetračni promet svodi na jednotračan. Stoga se očekuju povremeni zastoji odnosno otežano prometovanje u mjeri većoj od postojeće. Realno je očekivati da će korisnici uočiti nastale promjene i sami odabrati odgovarajuće zamjenske trase kretanja.

  • faza D (dopuna D02) u vremenu od 08.01.2023. do 08.01.2023. (ulice Cambierieva i Krešimirova)

Radovi se izvode u nogostupu na spoju Cambierieve i Krešimirove ulice.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr