Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započinje asfaltiranje Primorske i Dražićke ulice – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Započinje asfaltiranje Primorske i Dražićke ulice

Autor: andrea
event 04.07.2024.

Odvijanje ovih radova predviđeno je za petak, 5.7.2024.

Navedeni radovi izvode se u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, A „Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava odvodnje Rijeka zapad“, podsustav A.2.

Molimo sve stanovnike i prolaznike da na navedenom području budu oprezni i pridržavaju se privremene prometne regulacije kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih uključenih.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr