Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započinju građevinski radovi I. faze na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Započinju građevinski radovi I. faze na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice

Autor: andrea
event 05.07.2023.

U sklopu rekonstrukcije državne ceste DC 8, u subotu, 8. srpnja 2023. godine započinju građevinski radovi I. faze na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice. Riječ je o radovima od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici, pokraj restorana Indeks, do izlaza na Žabici.

Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje Adamićeve ulice dio je većeg projekta Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 233.799.649,88 EUR, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

S obzirom na to da se uz vodoopskrbu i odvodnju, na ovoj dionici rekonstruira kolnička konstrukcija i signalizacija te gradi sustav oborinske odvodnje, kao i u slučaju rekonstrukcije Krešimirove ulice, za ovu investiciju provedena je zajednička nabava KD Vodovod i kanalizacija, Hrvatskih cesta i Grada Rijeke.

Investicija je ukupno vrijedna 8,5 milijuna eura, a KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ugovorilo je radove ukupne vrijednosti 6.860.101,35 € (bez PDV-a).

Za izvođača radova na javnom nadmetanju odabrana je tvrtka GP KRK d.d., dok je usluga nadzora ugovorena s tvrtkom RIJEKA PROJEKT d.o.o. te iznosi 37.162,39 € (bez PDV-a).
Rok izvođenja radova je 13 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Raduje nas činjenica da se rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje Adamićeve ulice, u visini od 71,33 %, sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije, kroz 233.799.649,88 EUR vrijedan projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ istaknuo je direktor Marochini i dodao da bez takve financijske podrške, provedba ovako ambicioznog projekta bila bi izuzetno teška, ako ne i nemoguća.

Bespovratna europska sredstva omogućila smanjenje financijskog pritiska na lokalnu zajednicu te veću raspoloživost financijskih resursa za visokokvalitetnu i tehnološki naprednu izvedbu vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka.

Naime, za dogradnju sustava odvodnje u Adamićevoj ulici koristit će se moderna automatizirana tehnologija ugradnje cjevovoda metodom bezrovne ugradnje tzv. mikrotuneliranje, dok će se radovi na vodoopskrbi koja se postavlja pliće, izvoditi klasično, kopanjem rova.

Metoda mikrotuneliranja podrazumijeva radove na podzemnoj ugradnji cijevi koje se instaliraju uz pomoć daljinski upravljanoga i laserski vođenoga, zglobno pokretljivoga mehaničkog uređaja s bušećom glavom uz hidrauličko podupiranje iz jame – potisne stanice.

U Adamićevoj ulici, cjelokupnim projektom predviđena je izvedba 4 ulaznih jama-potisnih stanica za smještaj bušećih garnitura za bezrovnu ugradnju koja će ugrađivati cijevi promjera 80 cm na 4 do 5 metara dubine, i to ispod razine mora, te 4 izlaznih jama manjih dimenzija.
S obzirom na kompleksnost radova, radovi su podijeljeni u više faza, a s prvom fazom započinje se u subotu 8. lipnja.

U prvoj fazi radovi će se izvoditi na dionici kolektora K1 od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici, pokraj restorana Indeks, do izlaza na Žabici te će se izvesti tri jame za smještaj bušećih garnitura za bezrovnu ugradnju, jedne kod restorana „Indeks“, druge u blizini Doma sindikata i treće ispred Kapucinske crkve na Žabici.

U ovoj prvoj fazi izvođenja radova neće doći do zatvaranja Adamićeve ulice za promet, već će privremenom prometnom regulacijom zabraniti prometovanje krajnjim sjevernim prometnim trakom, od Trpimirove ulice preko nadvožnjaka do križanja Krešimirove ulice s Ulicom Blaža Polića, o čemu će nam nešto više reći ing. Babić, izrađivač prometnog elaborata.

S daljnjim napredovanjem radova, uvodit će se promjene, odnosno faze u prometnoj regulaciji, a prema zadnjim informacijama izvođača, sa zatvaranjem Adamićeve ulice za sav promet započelo bi se početkom rujna 2023. godine.

Tada će se promet iz Adamićeve preusmjeriti na ulicu Riva, gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila. Kada dođe do zatvaranja Adamićeve ulice, dostava robe i pošiljki za poslovne i privatne subjekte bit će omogućena kroz bočne ulice: Zadarsku, Splitsku i Zanonovu ulicu te ulicu Ignacija Henckea. Svim navedenim ulicama moći će se prometovati do početka izvođenja radova na istočnom bočnom privozu, nakon čega će najmanje jedna od navedenih ulica biti otvorena za promet dostavnim vozilima. Time će isporuka roba biti uvijek omogućena.

Sveukupno, od spoja na izvedeni kolektor u Krešimirovoj ulici do izlaza u Ribarsku ulicu, projektom je predviđena bezrovna ugradnja transportnog kanalizacijskog kolektora profila DN 800 u dužini cca 1.020 m, rekonstrukcija vodovoda profila DN 300 u dužini cca 870.0 m, rekonstrukcija mješovitog kanala DN 1200 u dužini cca 270 m, rekonstrukcija sekundarnih sanitarnih kolektora DN 300-600 mm ukupne duljine cca 970 m (na više lokacija u zoni radova) te rekonstrukcija sekundarnih vodovoda DN 50-200 mm ukupne duljine cca 720 m (na više lokacija u zoni radova).

Također, na lokaciji između prometnog otoka i pješačke zone Jadranskog trga predviđa se izgradnja podzemnog kišnog preljeva „Roda“, s pripadajućim cjevovodima. Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje u iznosu od 358.398,45 € (bez PDV-a) financira KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kroz redovni investicijski plan.

O svim eventualnim izmjenama dinamike izvođenja radova i regulacije prometa za dostavna vozila, građani će biti pravovremeno informirani kako bi se na vrijeme mogli pripremiti jer će zasigurno radovi i izmjena režima prometovanja imati posljedice na svakodnevni život i sveukupan promet u središnjem gradskom području.

REGULACIJA PROMETA: I. FAZA

Prva faza nove privremene prometne regulacije zabranjuje promet kroz krajnje sjeverni prometni trak, od Žabice do restorana Indeks.

Smjer zapad–istok vodi se južnim prometnim trakom u dijelu od privoza Manzonijeve ulice te se neposredno ispred podvožnjaka uspostavlja postojeće stanje sa dva prometna traka. Smjer istok-zapad se na trgu Žabica devijacijom svodi na jedan prometni trak kroz podvožnjak, a postojeće stanje uspostavlja se na semaforiziranom privozu – Ulica Blaža Polića.

Alternativni prometni pravac je „sjeverni koridor” (Ulica Žrtava fašizma).

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr