Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započinju radovi na Turniću – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Započinju radovi na Turniću

Autor: andrea
event 15.02.2024.

Radovi se odnose na izgradnju sanitarnog kolektora u duljini od 191 m, a izvode se u sklopu grupe radova C „Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka“, podsustav C.0.1. Pehlin Turnić.

U ponedjeljak 29. travnja 2024 u ulicama Maria Gennaria, Antona Kosića Rika, Giuseppea Carabina i Ivekovićevoj ulici započinju pripremni radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u sklopu grupe radova C „Izgradnja sustava odvodnje – Proširenje Rijeka“, podsustav C.0.1. Pehlin Turnić.

Izvođač radova, GP Krk d.d., je u ulicama na koje se utječe izvođenjem radova građanstvu u poštanske sandučiće dostavio obavještajni letak. O svim eventualnim izmjenama dinamike izvođenja radova korisnici bit će pravovremeno informirani kako bi bili u tijeku s napretkom projekta i kako bi svoje aktivnosti mogli planirati na vrijeme.

Za vrijeme izvođenja radova uvodi se privremena regulacija prometa ovisno o dionicama radova i to kako slijedi:

  • Dionica I – uvodi se zabrana prometa, a pješački prolaz osigurava sa južne strane kolnika.
  • Dionica II – trasa izvođenja radova (zapadna strana površine) ograđuje se cestovnom ogradom. Prometovanje se osigurava preko parkirališnih površina na kojima se uvodi zabrana parkiranja.
  • Dionica III – uvodi se zabrana cestovnog i pješačkog prometa. Pješački prilaz u ulicu G. Carabino omogućen je stepeništem, a daljnji prolaz postojećim pješačkim stazama i ograđenim rampama položenim preko rova.
  • Dionica IV – izvodi se u dvije faze. Promet će se odvijati naizmjenično uz reguliranje semaforima. Pješacima će prolaz biti omogućen postojećim nogostupima.

Navedena regulacija prometa odvija se temeljem Prometnog elaborata, odnosno Suglasnosti za uspostavu privremene regulacije prometa koju izdaje nadležni upravitelj ceste. U slučaju potrebe, izvođač radova dužan je omogućiti neometani prolaz interventnih službi.

Svim građanima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju. Pozivamo ih da prate tijek radova, kao i najavljene promjene u regulaciji prometa radi sigurnosti njih samih, ali i svih drugih uključenih u promet.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr