Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započinju radovi u Liburnijskoj ulici – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Započinju radovi u Liburnijskoj ulici

Autor: andrea
event 02.03.2023.

U pitanju su radovi na izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje na području Rijeke zapad.

Radovi su započeli u zoni raskrižja Zametske ulice i Liburnijske ulice, u Liburnijskoj ulici u krajnjem sjevernom prometnom traku (smjer istok — zapad), a odvijat će se i na spoju Liburnijske ulice i Ul. Jože Vlahovića.

Radovi se izvode u sklopu grupe radova A, podsustava A2 “Transportni kolektori: područje “Zamet” (kolektor “Z1”) područje “Kantrida” (kolektor “K1”), crpna stanica “CS Dražička” i crpna stanica “CS Kantrida”.

Konkretnije, na području Kantride i Zameta izgradit će se transportni kolektori koji će odvoditi sanitarnu otpadnu vodu iz već izgrađenih sanitarnih kolektora na predmetnom području, a koji su trenutno spojeni na mješoviti sustav odvodnje. Transportni kolektori služit će za transport sanitarnih otpadnih voda do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Zbog prirode terena, odnosno nemogućnosti postizanja gravitacijskog tečenja otpadne vode u Liburnijskoj ulici izvest će se crpna stanica s pripadajućim tlačnim vodom.

Pozivamo građane da prate tijek radova i promjene u regulaciji prometa te da ih poštuju radi njihove sigurnosti, i drugih uključenih u promet.

Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju i razumijevanju.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr