Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Započinju radovi u Primorskoj ulici na Zametu – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Započinju radovi u Primorskoj ulici na Zametu

Autor: andrea
event 14.03.2023.

Dana 13.3.2023. započinju radovi na gradskoj prometnici, Primorska ulica, na dionici od malog rotora (kod Baptističke crkve) do raskrižja Primorske i ulice Braće Mohorića.

Radovi se izvode u sklopu zahvata na Projektu “SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RIJEKA”. Najavljeno trajanje radova je do 1.6.2023. godine.
Promet će se odvijati uz privremenu prometnu regulaciju, bez zastoja i čekanja.
Ljubazno molimo građane da poštuju uspostavljenu privremenu regulaciju prometa.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr