Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nastavak projekta rekonstrukcije i dogradnje: Adamićeva ulica zatvara se za promet – Europski projekt aglomeracija Rijeka

Nastavak projekta rekonstrukcije i dogradnje: Adamićeva ulica zatvara se za promet

Autor: andrea
event 23.01.2024.
Foto: Grad Rijeka

Zbog radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice odnosno od spoja na izvedeni kolektor na Jadranskom trgu do izlaza u Ribarsku ulicu, za sav promet zatvara se Adamićeva ulica. Promet kroz centar grada odvijat će se dvosmjerno Ulicom Riva.

Zbog početka radova, za vikend, 27. i 28. siječnja 2024. godine stupa na snagu privremena prometna regulacija kojom se Adamićeva ulica zatvara za sav promet te će se prometovanje kroz centar grada preusmjeriti na Ulicu Riva, gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila.

S obzirom na opsežne radove na uspostavljanju privremene prometne signalizacije, s pripremnim radovima na izradi horizontalne i vertikalne signalizacije započet će se danas, u ponedjeljak 22. siječnja, u noćnim satima, a sa srijede 24. na četvrtak 25., četverotračni promet ulicom Riva bit će sveden na dvotračni čime će se, već tada, ukinuti mogućnost parkiranja u Ulici Riva.

Također, već danas, u ponedjeljak 22. siječnja, započet će se s dijeljenjem obavijesti o zabrani parkiranja u sljedećim ulicama: Ivana Zajca, Riva, Splitska i Zadarska. Obavijesti će se postavljati na vozila te na ulaze okolnih zgrada.
Dvotračni promet u ulici Riva bit će zastupljen do uspostave nove privremene prometne regulacije i zatvaranja Adamićeve ulice.

Podsjetimo, uz radove na rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje koje je ugovorio KD Vodovod i kanalizacija, na ovoj dionici rekonstruira se i kolnička konstrukcija i signalizacija što je ugovorila tvrtka Hrvatske ceste te rekonstruira sustav oborinske odvodnje što je pak ugovorio Grad Rijeka.

Cjelokupna investicija vrijedna je 8,5 milijuna eura.
KD Vodovod i kanalizacija izdvaja ukupno 6,8 milijuna eura (vlastitih i EU sredstava), Grad Rijeka 406.472 eura, a Hrvatske ceste 1,2 milijuna eura.
Radovi su ugovoreni s tvrtkom GP KRK d.d. , a usluga nadzora ugovorena je s tvrtkom Rijeka projekt d.o.o. u ukupnom iznosu od 89.687,44 eura (Vodovod i kanalizacija 37.162,39 eura, Hrvatske ceste 43.234,45 eura i Grad Rijeka 9290,60 eura).

Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje Adamićeve ulice dio je strateškog projekta KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 233.799.649,88 EUR, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Investicijom predviđena je izgradnja jednog kilometra transportnog kanalizacijskog kolektora promjera 80 cm, rekonstrukcija mješovitog kolektora promjera 1,2 m u duljini od 300 m, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 870 m i sekundarnih vodovodnih cjevovoda te izgradnja postojećih kanalizacijskih kolektora u duljini od 800 m.

Zbog nužnosti postavljanja instalacija na velike dubine i zaštite gradske graditeljske baštine, za dogradnju sustava odvodnje u Adamićevoj ulici koristit će se tehnologija ugradnje cjevovoda metodom bezrovne ugradnje tzv. mikrotuneliranje, dok će se radovi na vodoopskrbi te građenju sekundarnih sanitarnih kolektora, koji se postavljaju pliće, izvoditi klasično, kopanjem rova.

Također, na lokaciji između pješačke zone Jadranskog trga i prometnog otoka planira se izgradnja podzemnog kišnog preljeva „Roda“, s pripadajućim cjevovodima koji će služiti za rasterećenje sustava pri većoj količini oborina.
Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje će u iznosu od 358.398,45 € vlastitim sredstvima financirati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Po zatvaranju Adamićeve ulice, a prije početka građevinskih radova u trupu prometnice, pristupit će se pripremnim radovima postavljanja privremenog vodoopskrbnog mimovoda i provođenju probnih iskopa.

Mimovod se postavlja kako bi se građanima osigurala stabilna i sigurna vodoopskrba tijekom cijelog razdoblja trajanja investicije, a probni iskopi vrše se kako bi se precizno utvrdila lokacija svih postojećih podzemnih instalacija.

Nadalje, kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za piće, nakon postavljanja privremenog vodovoda bit će potrebno provesti dezinfekciju cjevovoda, tehnologija koja zahtjeva višednevni postupak uzorkovanja i analize vode. Važno je napomenuti da iako je zatvaranje ulice neophodno, tijekom pripremnih radova neće biti vidljiva značajna aktivnost na gradilištu.

S obzirom na gustu mrežu različitih podzemnih instalacija, uključujući kanalizacijske i oborinske kolektore, vodovod, telekomunikacijsku infrastrukturu raznih operatera, plinovod, elektroinstalacije, instalacije javne rasvjete i semafora, te opsežne i dugotrajne radove u Adamićevoj ulici potrebna je suradnja i brza koordinacija, a kako bi se izbjegli zastoji.

Adamićeva – shema vođenja prometa

Adamićeva – Faza II – prezentacija

Naručitelj

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 80805858278

Tel: 051/353 222

Email: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr